Проведе се работна среща относно стартирането на проучвания за нови водоизточници на територията на община Антоново

Вчера, 02.12.2020 г., областният управител на област Търговище г-н Митко Стайков проведе работна среща, с участието на кмета на община…

Нови алтернативни източници осигуряват питейно-битовото водоснабдяване за общините Търговище и Антоново

Министърът на околната среда и водите г-н Емил Димитров ангажира всички държавни институции, изпълняващи контрол и управление на водите, да…