Обявени свободни работни места в област Търговище към 14 юни

Бюро по труда – Търговище  /община Търговище/ 1 пясъкоструйчик, основно образование /Машиностроене/ *Работните места са за с. Хан Крум 2…

Болниците в Търговище , Омуртаг и Попово са включени в проектното предложение на МЗ по процедурата „Мерки за справяне с пандемията“

Министерството на здравеопазването подготвя проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, по приоритетна ос 9 „Подкрепа за…