МС одобри План за извършване на оценка на изпълнението на бизнес програмите на „микро-” „малки” и „средни” предприятия

Министерският съвет прие Решение за одобряване на годишен План за извършване на оценки на изпълнението на бизнес програмите на „микро“,…

Работата на някои магазини за нехранителни стоки може да продължи, но при условия

Съгласувано с министъра на здравеопазването и вземайки предвид мнението на национално представителните работодателски организации, браншовите организации и бизнеса, министърът на…

Допълнителни 24,6 млн. лв. по ОПРЧР 2014-2020 ще се насочат към запазване на заетостта

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 да сключва договори за предоставяне на…

Работещите във временно затворените заради COVID-19 икономически дейности ще получават компенсация 75% от осигурителния им доход

Работещите във временно затворените с акт на държавен орган заради COVID-19 икономически дейности ще получават компенсация в размер на 75%…