Община Търговище осигурява повече средства за местни дейности през 2025 г.

Община Търговище публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци. Новите текстове касаят…