Агенцията по заетостта предлага финансова подкрепа за работодатели и стартиране на собствен бизнес

От 14.09.2020 г. Агенцията по заетостта обявява актуалните възможности за финансова подкрепа на работодателите, които желаят да наемат безработни лица…