Над 320 000 домакинства от уязвимите групи ще получат по 148,35 лв. еднократна помощ за отопление по ОПРЧР 2014-2020 г.

Правителството прие седмо изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г„ с което се осигурява финансов ресурс в…

Министърът на здравеопазването ще инициира законодателни промени за отмяна на задължителната изолация и карантина при COVID-19

Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев ще инициира промени в Закона за здравето, които да позволят отпадането на задължителната изолация…