Над 320 000 домакинства от уязвимите групи ще получат по 148,35 лв. еднократна помощ за отопление по ОПРЧР 2014-2020 г.

Правителството прие седмо изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г„ с което се осигурява финансов ресурс в…

Министър Зарков призова да се популяризира правната помощ за пострадали от домашно насилие

Министър Зарков призова адвокатите, работещи с пострадали от домашно насилие да говорят за правната помощ, която се предоставя чрез държавата.…