Първо заседание на комисията за изработване на областна аптечна карта се проведе в Областна администрация Търговище

Днес се състоя първото заседание на новосформираната комисия, която ще изработи на Областна аптечна карта за Търговищка област. Председател на…