Търговище е на четиринадесето място сред областите с най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища в област Търговище…