Учители представиха добри практики за формиране и развитие на позитивно поведение и ценности у децата и учениците

На 30.11.2022 г., в актовата зала на Първо ОУ „Христо Ботев“ се проведе Трета регионална педагогическа конференция на тема „Възпитание…