Обявени свободни работни места в област Търговище към 17 август

Бюро по труда – Търговище /община Търговище/

10 готвачи – средно образование
10 камериери/камериерки – средно образование
*Работните места са за Обзор

30 машинни оператори, шиене на облекла – без образование
Работните места са за Русе

Други СРМ обявени в ДБТ

5 работници, строителство – средно образование
1 дърводелец, мебелист – основно образование
40 водачи, електрокар – основно образование
10 монтьори, ремонт на машини и оборудване – средно образование – машиностроене
15 машинни оператори, производство на стъклени изделия – основно образование
10 техници електрически системи – средно образование – електротехника и енергетика
1 работник, животновъд – без образование
5 пакетировачи – основно образование
2 продавач-консултанти – средно образование, търговия на едро и дребно
30 товарачи – основно образование
45 шивачи, мъжко, дамско облекло – средно образование
1 технически сътрудник – висше образование – администрация и управление, английски език
2 контрольори, качество – средно образование
1 кредитен специалист, банка – средно образование – финанси, банково и застрахователно дело
10 сервитьори – средно образование
15 общи работници – средно образование

Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

– за обучение
1 асистент-продавач
2 фризьори
1 сервитьор – гр. Попово
1 помощник готвач – гр. Попово

Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

30 машинен оператор шиене на облекла – средно образование
Работните места са с място на работа гр. Русе

3 камериерки – средно образование
3 готвач – средно образование
Работните места са с място на работа гр. Обзор

1 продавач, разносна търговия – средно образование, кат В
1 учител – висше образование, спец. БФ, математика, история, география, биология
3 старши учители – висше образование, НУП, НПУП
2 фармацевти магистри – висше образование
1 секретар – средно образование
1 медицинска сестра – висше образование
1 работник, консервна фабрика по чл.38 от ЗХУ – средно образование
1 продавач-консултант по чл.38 от ЗХУ – средно образование

Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

-Обучение по време на работа
6 продавач, консултант

– За стажуване
1 учител/ преподавател, чужд език в занимания по интереси- висше бакалавър, спец. Английска филология

Работни места по проект BG05M9OP001-1.106-0001 „Заетост за теб“”, схема „Заетост за теб”, Приоритетна ос 1: “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОП РЧР 2014 – 2020 г.
1 фактурист – средно образование

*За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

1 управител на хижа – средно образование
Работните места са за к.к. Златни пясъци

1 учител ЦДО – висше образовоние
1 заварчик – средно образование
2 учители по биология и химия – висше образование
2 пакетировачи – основно образование
1 учител, български език и литература – висше образование, бакалавър

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе