Осигуреността с места в детските ясли към 31 декември 2023 г. в област Търговище е 15.3%, а в страната е 19.5%

Към 31.12.2023 г. в област Търговище функционират 8 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ)…

Обявени свободни работни места в област Търговище към 13 май

Бюро по труда – Търговище /община Търговище/ 1 главен експерт, Висше образование (Социални, стопански и правни науки) 3 шивачи, мъжко…