През четвъртото тримесечие на 2023 г. разрешителни за строеж имат 17 жилищни и 17 други сгради в област Търговище

През четвъртото тримесечие на 2023 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 17 жилищни сгради…

През 2023 г. 83.6% от домакинствата в област Търговище имат достъп до интернет в домовете си

Изследването за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на…