Обявени свободни работни места в област Търговище към 31 август

Бюро по труда – Търговище /община Търговище/

10 готвачи – средно образование

10 камериери/камериерки – средно образование

*Работните места са за Обзор

30 машинни оператори, шиене на облекла – без образование

Работните места са за Русе

 

Други СРМ обявени в ДБТ

1 Шофьор, автобус

5 работници, строителство – средно образование

10 водачи, електрокар – основно образование

10 монтьори, ремонт на машини и оборудване – средно образование – машиностроене

15 машинни оператори, производство на стъклени изделия – основно образование

10 техници електрически системи – средно образование – електротехника и енергетика

1 работник, животновъд – без образование

5 пакетировачи – основно образование

2 продавач-консултанти – средно образование, търговия на едро и дребно

30 товарачи – основно образование

45 шивачи, мъжко, дамско облекло – средно образование

1 технически сътрудник – висше образование – администрация и управление, английски език

2 контрольори, качество – средно образование

1 кредитен специалист, банка – средно образование – финанси, банково и застрахователно дело

10 сервитьори – средно образование

15 общи работници – средно образование

2 Помощник-директор, учебната дейност

1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Счетоводител, оперативен

1 Технически секретар

1 Учител, чужд език в начален етап основното образование

1 Учител, спортни дейности и туризъм в обслужващи звена в системата на народната просвета

3 Майстор, производство на тестени изделия

 

Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

  за обучение

1 асистент-продавач

 

Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

1 чистач- средно образование

1 огняр- средно образование, работа с газови съоръжения и инсталации за ПГ

1 учител по математика и информатика – висше образование

1 манипулант в промишлеността – основно образование

1 работник озеленяване – основно образование

2 фармацевт магистър- висше образование

1 работник, консервна фабрика по чл. 38 от ЗХУ

1 продавач- консултант по чл.38 от ЗХУ- средно образование

 

3 камериерки – средно образование

3 готвач – средно образование

Работните места са с място на работа гр. Обзор

 

Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

 

-Обучение по време на работа

1 работник, сглобяване на детайли

5 продавач- консултант

1 работник, сглобяване на детайли

 

-Стажуване

1 учител/ преподавател, чужд език в занимания по интереси-висше образование- английска филология

 

Работни места по проект BG05M9OP001-1.106-0001 „Заетост за теб“”, схема „Заетост за теб”, Приоритетна ос 1: “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОП РЧР 2014 – 2020 г.

1 фактурист – средно образование

*За всички работни места  трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

 

Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

2  учители общообразователен предмет – висше образование

5  водачи на мотокар – средно образование

5  монтьори на машини и съоръжения – средно образование

5  машинни оператори отливане на стъкло – средно образование

10 товарачи – начално образование

1  учител ЦДО – висше образовоние

2  учители по биология и химия  – висше образование

11 пакетировачи – основно образование

1  учител, български език и литература – висше образование, бакалавър

 

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе