Обявени свободни работни места в област Търговище към 8 септември

Бюро по труда – Търговище /община Търговище/

10 готвачи – средно образование

10 камериери/камериерки – средно образование

*Работните места са за Обзор

Други СРМ обявени в ДБТ

1 чистач, производствени помещения – основно образование

5 общи работници, промишлеността – начално образование

1 главен счетоводител – висше образование – счетоводство и данъчно облагане

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – висше образование – английски език

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – висше образование – компютърни науки

1 ръководител, отдел в промишлеността – висше образование – инженерство

10 шофьори, тежкотоварен автомобил – средно образование, турски език

3 експерти, програми и проекти – висше образование

1 техник-механик, монтаж на промишлени съоръжения и машини – средно образование

1 апаратчик, химически процеси – средно образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил – средно образование, правоспособност

2 продавач-консултанти – средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил – средно образование, кат. В

1 служител, човешки ресурси – висше образование – администрация и управление

2 кроячи, текстил – средно образование

1 контрольор, качество – средно образование

2 опаковачи – средно образование

2 технически сътрудници – средно образование – счетоводство и данъчно облагане

5 водачи, мотокар – основно образование

1 учител, спортни дейности и туризъм – висше образование

2 продавач-консултанти – основно образование

3 майстори, производство на тестени изделия – основно образование

5 машинни оператори, рязане на стъкло – средно образование

5 машинни оператори, закаляване на стъкло – средно образование

30 пакетировачи – основно образование

10 машинни оператори, отливане по калъп за оформяне на стъкло – средно образование

2 счетоводители, оперативни – средно образование – счетоводство и данъчно облагане

10 обслужващи работници, промишлено производство – основно образование

5 общи работници – начално образование

30 водачи, електрокар – основно образование

5 работници, строителство – средно образование

30 товарачи – основно образование

Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

  за обучение

1 отчетник, счетоводство

1 обслужващ магазин

 

Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

3 камериерки – средно образование

3 готвачи – средно образование

Работните места са с място на работа гр. Обзор

1 лектор по биология и химия – висше образование, спец. биология и химия

1 работник озеленяване – основно образование

2 фармацевт магистри – висше образование

1 работник, консервна фабрика по чл. 38 от ЗХУ

1 продавач-консултант по чл.38 от ЗХУ – средно образование

3 камериерки – средно образование

3 готвачи – средно образование

Работните места са с място на работа гр. Обзор

Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

-Обучение по време на работа

1 работник, сглобяване на детайли

5 продавач – консултанти

1 работник, сглобяване на детайли

1 кантарджия

-Стажуване

1 учител/ преподавател, чужд език в занимания по интереси-висше образование- английска филология

Работни места по проект BG05M9OP001-1.106-0001 „Заетост за теб“”, схема „Заетост за теб”, Приоритетна ос 1: “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОП РЧР 2014 – 2020 г.

1 фактурист – средно образование

*За всички работни места  трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.

 

Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

2  машинни оператори обработка на месо – средно образование

1  фелдшер – висше образование

1  учител общообразователен предмет – висше образование (философия и етика)

5  водачи на мотокар – средно образование

5  монтьори на машини и съоръжения

7  машинни оператори отливане на стъкло – средно образование

10 товарачи – начално образование

1  учител ЦДО – висше образовоние

4  пакетировачи – основно образование

**За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе