Обявени свободни работни места в област Търговище към 14 септември

Бюро по труда – Търговище /община Търговище/

1 главен счетоводител -висше образование – счетоводство и данъчно облагане

*Работните места са за с. Хан Крум

10 готвачи – средно образование

10 камериери/камериерки – средно образование

*Работните места са за Обзор

Други СРМ обявени в ДБТ

1 склададжия – основно образование

1 психолог, училищен – висше образование – психология

1 учител на деца с езиково-говорни нарушение – висше образование – педагогика (логопедия)

1 образователен медиатор – основно образование

1 счетоводител – средно образование – икономически науки, счетоводни програми

1 образователен медиатор – средно образование

2 бармани – средно образование

4 сервитьори – средно образование

1 кредитен специалист, банка – средно образование

1 организатор, производство – средно образование

1 чистач, производствени помещения – основно образование

5 общи работници, промишлеността – начално образование

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап – висше образование – английски език

1 ръководител, отдел в промишлеността – висше образование – инженерство

10 шофьори, тежкотоварен автомобил – средно образование, турски език

1 апаратчик, химически процеси – средно образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил – средно образование, правоспособност

1 продавач-консултанти – средно образование

1 шофьор, лекотоварен автомобил – средно образование, кат. В

1 служител, човешки ресурси – висше образование – администрация и управление

2 кроячи, текстил – средно образование

1 контрольор, качество – средно образование

2 опаковачи – средно образование

2 технически сътрудници – средно образование – счетоводство и данъчно облагане

5 водачи, мотокар – основно образование

2 продавач-консултанти – основно образование

3 майстори, производство на тестени изделия – основно образование

5 машинни оператори, рязане на стъкло – средно образование

5 машинни оператори, закаляване на стъкло – средно образование

30 пакетировачи – основно образование

10 машинни оператори, отливане по калъп за оформяне на стъкло – средно образование

5 работници, строителството – средно образование

3 чистач/хигиенисти – средно образование

5 дърводелци, мебелисти – основно образование

40 водачи, електрокар – основно образование

10 монтьори, ремонт на машини и оборудване – средно образование

15 машинни оператори, производство на стъклени изделия – основно образование

10 техници, електрически системи – средно образование

30 товарачи – основно образование

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

  за обучение

1 отчетник, счетоводство

1 обслужващ магазин

 

Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

1 образователен медиатор – основно образование

1 учител спортна подготовка- висше образование

1 продавач, разносна търговия – средно  образование

2 фармацевт магистри – висше образование

1 работник, консервна фабрика по чл. 38 от ЗХУ

1 продавач-консултант по чл.38 от ЗХУ – средно образование

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

-Обучение по време на работа

1 продавач, разносна търговия

3 продавач- консултанти

1 работник, сглобяване на детайли

1 кантарджия

-Стажуване

1 учител/ преподавател, чужд език в занимания по интереси-висше образование- английска филология

 

Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

1  машинен оператор обработка на месо – средно образование

1  фелдшер – висше образование

1  учител общообразователен предмет – висше образование (философия и етика)

5  водачи на мотокар/електрокар – средно образование

5  монтьори, ремонт на машини и оборудване – средно образование

2  машинни оператори отливане на стъкло – средно образование

8  товарачи – начално образование

4  пакетировачи – основно образование

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе