Обявени свободни работни места в област Търговище към 28 септември

Бюро по труда – Търговище  /община Търговище/

1 главен счетоводител, висше образование, счетоводство и данъчно облагане

*Работните места са за с. Хан Крум

10 готвачи, средно образование

10 камериери/камериерки, средно образование

*Работните места са за гр. Обзор

 

Други СРМ обявени в ДБТ

1 треньор по вид спорт, в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, висше образование, професионална квалификация – треньор

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование

1 образователен медиатор, основно образование

1 продавач-консултант, основно образование

30 товарачи, основно образование

60 опаковачи, основно образование

1 електромеханик, средно образование, електротехника и енергетика

1 машинен оператор, производство на стъкло, средно образование

5 оператори, пещи за производство на стъкло, средно образование

32 пакетировачи, основно образование

2 заварчици, основно образование

1 склададжия, основно образование

2 бармани, средно образование

4 сервитьори, средно образование

1 кредитен специалист в банка, средно образование

5 общи работници в промишлеността, начално образование

10 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно образование, турски език

1 апаратчик, химически процеси, средно образование

3 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно образование, правоспособност

1 шофьор, лекотоварен автомобил, средно образование, шоф.кат. В

1 служител човешки ресурси, висше образование- администрация и управление

2 кроячи, текстил, средно образование

1 контрольор качество, средно образование

2 опаковачи, средно образование

10 водачи на мотокар, основно образование

40 водачи на електрокар, основно образование

10 монтьори, ремонт на машини и оборудване, средно образование

15 машинни оператори, производство на стъклени изделия, основно образование

10 техници електрически системи, средно образование

20 шивачи, средно образование

 

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в направление:

– Обучение по време на работа

  1  продавач-консултант

 

Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

1 образователен медиатор, основно образование

2 магистър- фармацевти, висше образование

1 работник в консервна фабрика, без изискване за образование, по чл. 38 от ЗХУ

1 продавач-консултант, средно образование, по чл.38 от ЗХУ

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “Нова възможност за младежка заетост” /”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в направление:

– Обучение по време на работа

2 машинисти ПСМ

 

Бюро по труда – Омуртаг  /общините Омуртаг и Антоново/

3  учители прогимназиален етап, висше образование

4 учители детска градина, висше образование

*Работните места са за община Антоново

 

Други СРМ обявени в ДБТ

1  работник кухня, средно/основно образование

5  шивачи, средно образование

3 чистачи/ хигиенисти, основно образование

1  машинен оператор отливане на стъкло, средно образование

8  товарачи, начално образование

7 пакетировачи, основно образование

 

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе