Приключи изпълнението на проект за енергийна ефективност на две многофамилни жилищни сгради в Попово

В края на изминалата 2021 година приключи изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност в 2 многофамилни жилищни сгради в гр. Попово с адреси: ул. „България” №117 и ж.к. „Русаля” №33, 34, 35, 36”. Той бе насочен към изпълнението на мерки за енергийна ефективност по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Енергийна ефективност в периферните райони – 3”, финансирана от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Бюджетът на проекта възлизаше на обща стойност 1 489 674,72 лв., представляваща изцяло безвъзмездна финансова помощ. Съфинансирането от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, бе в размер на 85%, а националното съфинансиране – съответно 15 на сто. Общият срок за изпълнението на проекта бе 18 месеца, като началото му бе дадено на 7 октомври 2020 г., а обявеният краен срок за приключването му бе 7 април 2022 г. Строителният надзор по него бе изпълняван от „Агенция Стройконтрол ВТ” ЕООД – гр. Велико Търново, с управител Емануил Серафимов. Строително-ремонтните дейности по проекта за блок №117 на ул. „България” бяха изпълнявани от фирма „Топ строй” ЕООД – гр. Търговище, с управител Румяна Иванова, а ЕТ „АС – Строй-Янко Славчев” – гр. Самоков, изпълняваше строително-монтажните работи по блок №33, 34, 35, 36 в ж.к. „Русаля”.

Проектните дейности допринесоха пряко за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване емисиите на парникови газове в жилищните сгради. Чрез реализирането на проекта бе намалено и потреблението на енергия, а също така бяха ограничени емисиите на CO2, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в двете многофамилни жилищни сгради.

Приключи изпълнението на проект за енергийна ефективност на две многофамилни жилищни сгради в гр. Попово В края на…

Posted by Местен Вестник on Thursday, January 13, 2022

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе