Община Попово продължава да помага с доставка на храна и други услуги за хора над 65 годишна възраст

Община Попово уведомява, че продължава да изпълнява дейностите, насочени към предоставяне на услуги в домашна среда на възрастни хора над…