От РСПБЗН-Търговище отново припомнят основни правила за противопожарна безопасност през летния сезон

Във връзка със зачестилите случаи на пожари, възникнали следствие почистването на тревни площи по време на пожароопасния летен сезон, и с цел предотвратяване риска от пожари в сухи треви, житни култури и горски територии в община Търговище, на основание Наредба 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за  пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, от РСПБЗН-Търговище припомнят някои основни правила, чието спазване е безалтернативно.

  • Забранява се паленето на огън и извършването на огневи дейности в горски и прилежащи към тях територии в землището на община Търговище
  • Забранява се паленето в земеделските земи и в ивиците около тях, както и паленето в стърнища, сухи треви и други растителни отпадъци – съгласно чл. 12 от горепосочената наредба.
  • Кметовете и кметските наместници имат задължението да информират населението за спазване на противопожарните мерки съгласно чл. 11 от същата наредба. При възникване на пожар те трябва да организират и ръководят доброволните формирования за гасенето му. В случай на възникване на пожар следва незабавно да се подаде информация за това на телефон 112.
  • Забранява се машинното почистване/мулчиране/ на тревна растителност и храсти съгласно заповед 847 от 22.07.2022 г. на министъра на земеделието.
  • От РС“ПБЗН“-Търговище призовават стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, участващи в прибирането на селскостопанската реколта, да проявят отговорност при изпълнение на своите дейности в или в близост до житните масиви, гори и прилежащите им територии с цел избягване на предпоставки за възникване на пожари. От службата напомнят още за административно-наказателната отговорност, която носят нарушителите на регламентираните мерки за противопожарна безопасност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе