РЗИ провери 168 обекта в област Търговище за седмица

По систематичен контрол са извършени общо 168 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 56 проверки са по текущ контрол, 52 са проверките по чл.56, 38 проверки са по чл.54 и чл.55 и 22 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид).

По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 3 предписания:

– 2 за информиране на населението за влошеното качество на водата по микробиологични показатели и допълнително обеззаразяване на водата от местни водоизточници в населени места от общ. Попово и общ. Антоново;

– 1 за установяване на причините за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от общ. Попово.

Съставен е 1  акт в заведение от общ. Търговище за нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе