Обявени свободни работни места в област Търговище към 30 януари

Бюро по труда – Търговище /община Търговище/

1 ръководител, компютърен кабинет, висше образование

1 шофьор, линейка, средно образование

2 учители, общообразователен предмет в прогимназиален етап, висше образование

2 монтьори, верижни и колесни машини, средно образование

2 фрезисти, средно образование

1 стругар, средно образование

2 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление, средно образование

2 електрозаварчици, средно образование

2 пакетировачи, основно образование

1 работник, сладкарско производство, основно образование

1 счетоводител, оперативен, висше образование

1 ръководител, офис, банка/финансова/платежна институция, висше образование

4 фелдшери, висше образование

3 обслужващ, магазин, средно образование

20 шивачи, мъжко/дамско облекло, средно образование

4 охранители, средно образование

5 лекари, висше образование

1 портиер, основно образование

1 инженер-технолог, хранително-вкусова промишленост, висше образование

2 готвачи, средно образование

3 снабдители, доставчици, средно образование

9 машинни оператори, металообработващи машини, средно образование

5 специалисти, логистика, средно образование

1 събирач на стъкло, средно образование /чл. 38 ал. 1 от ЗХУ/

2 машинни оператори, отливане по калъп за оформяне на стъкло, средно образование /чл. 38 ал.1 от ЗХУ/

4 водачи, мотокар, средно образование / чл. 38 ал.1 от ЗХУ/

3 монтьори, ремонт на машини и оборудване, средно образование /чл. 38 ал. 1 от ЗХУ/

1 технически сътрудник, средно образование

1 техник, поддръжка на компютърни мрежи, средно образование

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в три направления:

Осигуряване на заетост

1 склададжия

3 фризьори

 

Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

1 оператор по ремонт на бойни припаси и специални пиротехнически средства, средно образование

1 готвач, средно, основно образование

1 медицинска сестра, висше образование

1 санитар, основно образование

1 обслужващ, бензиностанция/газостанция, средно образование

2 гладачи, ютия, основно, средно образование

2 машинни оператори, шиене, основно, средно образование

3 кредитни консултанти, средно образование

1 машинен оператор, средно образование

1 крановик на мостови кран, средно образование, документ за правоспособност

4 продавач-консултанти, средно образование

1 работник, поправка на джанти и гуми, средно образование

1 автомонтьор, средно професионално образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси”

Осигуряване на заетост

1 продавач-консултант

 

Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

1 работник животновъд, основно образование

3 автомонтьори, средно образование

1 продавач- консултант, основно образование

1 касиер, средно образование

5 лични асистенти, основно образование

1 общ работник, основно образование

2 охранители, основно/средно образование

* Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в три направления:

Осигуряване на заетост

40 общи работници, няма изискване за образование

32 чистач/хигиенисти, няма изискване за образование

11 деловодители, няма изискване за образование

1 младши експерт, висше образование

** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе