Осигуреността с места в детските ясли към 31 декември 2023 г. в област Търговище е 15.3%, а в страната е 19.5%

Към 31.12.2023 г. в област Търговище функционират 8 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 359 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година заведенията са без промяна, a броят на местата е с 5 по-малко.

Всички детски ясли се намират в градове на областта – Търговище, Попово и Омуртаг.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2023 г. в област Търговище е 15.3%, като за страната тя е 19.5%. Най-висока е тя в областите Плевен (26.5%), Благоевград (25.4%) и Габрово (24.3%).

 201820192020202120222023
Заведения888888
Места354354354359364359

 

През 2023 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Търговище са постъпили 299 деца, или с 42 деца пo малко в сравнение с 2022 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 301 деца, от които момчетата са 154, а момичетата – 147. В сравнение с 2022 г. броят на децата в детските ясли  намалява с 12.0%.

При разпределението на децата, отглеждани в детски ясли в област Търговище, по възраст през 2023 г. с най-голям относителен дял са децата от 2 до 3 годишна възраст – 85.4%. След тях са децата на 1 година – 13.9%, следват децата над 3- годишна възраст – 0.7%.

В края на 2023 г. обхватът[2] на децата, отглеждани в детски ясли, в област Търговище е 12.9%, при 17.9% общо за страната. Най-висока е тя в областите София (столица) (21.9%), Плевен (21.7%) и Благоевград (21.1%).

Към 31.12.2023 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Търговище работят 118 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 48, като 45 от тях са медицински сестри.

 

[1] Изчислява се като отношение на броя на местата в детски ясли и яслени групи в състава на ДГ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

[2] Изчислява се като отношение на децата, посещаващи самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ, на 100 деца от населението на възраст до 3 години.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе