Община Търговище проучва нагласата на родителите да заплащат таксите за хранене в детските градини онлайн

Община Търговище провежда анкета сред родителите на децата в общинските детски градини за нагласата им да заплащат таксите за дейностите…

Онлайн платформа ще осигурява по-широко гражданско участие в управлението на Търговище

Община Търговище инсталира в тестова среда онлайн платформата за обществени консултации, която внедрява в партньорство с Клуба на нестопанските организации…

Българските граждани в чужбина ще могат да подават заявления за лични документи без електронен подпис

Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за български лични документи без електронен подпис (КЕП) чрез сайта на Министерството…