Нови 20 услуги са достъпни чрез Портала за електронни административни услуги на МВР

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ приключи изпълнението на проект „Реализиране на електронни административни услуги“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана…

Обществено обсъждане на нова Наредба за обществените консултации организира Община Търговище

Община Търговище публикува проект на Наредба за провеждането на обществените консултации. Тя е разработена в рамките на проекта „Вход за…

5 нови е-услуги на МОН

На Портала за достъп на електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ – https://egov.bg/wps/portal  са достъпни пет нови услуги…