Онлайн платформа ще осигурява по-широко гражданско участие в управлението на Търговище

Община Търговище инсталира в тестова среда онлайн платформата за обществени консултации, която внедрява в партньорство с Клуба на нестопанските организации…

Българските граждани в чужбина ще могат да подават заявления за лични документи без електронен подпис

Българските граждани в чужбина могат да подават заявления за български лични документи без електронен подпис (КЕП) чрез сайта на Министерството…

ЕНЕРГО-ПРО стартира онлайн услуга за проучване и присъединяване чрез Виртуален център за обслужване на клиенти

Онлайн порталът Виртуален център за обслужване на клиенти (Виртуален ЦОК), достъпен на адрес https://my.energo-pro.bg/, започна работа в улеснение на клиентите…

Бизнесът и гражданите могат да се възползват от 12 нови е-услуги, свързани с устройство на територията

Гражданите и бизнесът могат да заявяват 12 е-услуги, свързани с устройство на територията чрез Портала на Държавна агенция „Електронно управление“,…