Сключени са договорите за изготвяне на проекти за ремонт на спортна зала и изграждане на улици в Търговище

Община Търговище сключи договор с две фирми за изготвяне на инвестиционни проекти за ремонт и строеж на различни инфраструктурни обекти…