Отворени са офертите за проектиране при ремонта на Ришкия проход и на 40 км от път I-2 Русе-Варна в област Шумен

Отворени са офертите на кандидатите в обществената поръчка за изработването на технически проекти за рехабилитацията на второкласния път II-73 Шумен…

Откриват обществена поръчка за проектиране при ремонта на Ришкия проход и на 40 км от път I-2 Русе-Варна

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира обществена поръчка за изработването на технически проекти за рехабилитацията на второкласния път II-73 Шумен – Карнобат…