Четвъртокласници от търговищко училище разговаряха с полицейски служител по въпросите на агресията и безопасността във виртуалното пространство

Интересна и полезна среща проведоха три паралелки четвъртокласници от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ в гр. Търговище с Бойко Янакиев – инспектор в Детска педагогическа стая към  РУ на МВР –Търговище. При стриктно спазване на регламентираните противоепидемични мерки полицейският служител изнесе пред тях беседи по актуални теми на борбата с престъпността и опазване живота и сигурността на децата в рамките на Националната програма на МВР „Работа на полицията в училищата“, която се реализира от няколко години. Той запозна учениците от всяка паралелка с темите за превенцията на тормоза и насилието, за безопасността на движението по пътищата, за противообществените прояви и престъпленията сред малолетните и непълнолетните, за контрола върху личните данни и безопасното общуване в интернет. Децата споделяха мнения, задаваха въпроси, на които Б. Янакиев отговори изчерпателно. Проявата бе организирана от Пламен Иванов – заместник-директор на училището.

Гореспоменатите беседи са част от изготвен в РУ-Търговище годишен план и работен график, предвиждащ ежемесечни срещи с ученици от различни училища в община Търговище на инспектори в Детска педагогическа стая и на полицейски инспектори в управлението, обслужващи съответните райони. Темите за разговор са съобразени с възрастта на учениците, а провеждането на самите срещи – с противоепидемичните изисквания и предприетите в тази връзка превантивни мерки.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе