Обявени свободни работни места в област Търговище към 22 февруари

Бюро по труда – Търговище  /община Търговище

3 водачи на мотокар, основно образование, документ за правоспособност

2 готвачи, образование, хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

4 чистачи/хигиенисти, основно образование

20 пакетировачи, основно образование

20 товарачи, основно образование

1 организатор работа с клиенти, висше образование, спец. „Администрация и управление”, английски език

4 сервитьори, средно образование, хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 бармани, средно образование, хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

1 салонен управител, средно образование, хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

1 организатор производство, средно образование, производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, турски език

9 общи работници, основно образование

7 монтьори, ремонт на машини и оборудване, средно образование

19 водачи на мотокар, основно образование

20 опаковачи, основно образование

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в направление:

Обучение по време на работа

1 продавач-консултант

-За стажуване

1 ветеринар, висше образование- спец. „Ветеринарна медицина”

 

Бюро по труда – Попово /общините Попово и Опака/

2 работници поддръжка, основно образование

3 работници озеленяване, основно образование

1 механик промишлено оборудване, средно техническо образование

1 главен механик, висше техническо образование

1 готвач, основно образование

1 продавач-консултант, по чл.38, ал.1 от ЗХУ, средно образование

1 инженер, строителство на сгради и съоръжения, висше образование, спец. „Строителен инженер”

2 монтажници, основно образование

1 сервитьор, средно образование

24 лични асистенти, средно образование

1 детегледач, средно образование

6 общи работници, основно образование

3 оператори на производствена линия, средно образование

1 механик, промишлено оборудване, средно техническо образование

1 автомеханик, висше техническо образование, английски език, работа с ел. поща и интернет

1 монтьор, ремонт на машини и оборудване, висше техническо образование, английски език, работа с ел. поща и интернет

2 магистър-фармацевти, висше образование „Фармация”

**Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.C0001 “ Нова възможност за младежка заетост”/”Младежка заетост”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” в направление:

 

Обучение по време на работа

3 художници-декоратори

1 продавач-консултант

1 продавач, разносна търговия

-За стажуване

1 младши юрисконсулт, висше образование, спец. „Право”

 

Бюро по труда – Омуртаг /общините Омуртаг и Антоново/

2 товарачи, основно образование

1 продавач-консултант, средно образование

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе