Онлайн платформа ще осигурява по-широко гражданско участие в управлението на Търговище

Община Търговище инсталира в тестова среда онлайн платформата за обществени консултации, която внедрява в партньорство с Клуба на нестопанските организации в града. Дейностите се реализират по проекта „Вход за граждани“ на Форум „Гражданско участие“.

В момента платформата се адаптира за нуждите администрацията. Създават се раздели за дискусии и за обсъждане на проекти на общинските нормативни актове. Ще има и раздел, в който гражданите ще могат да дават предложения как да бъде подобрен животът в общината. Предложенията, които получат определен процент подкрепа от населението, ще преминават автоматично към следващ етап на гласуване „за“ или „против“. Ако повече от половината гласували одобрят предложението, кметът може да го внесе за разглеждане в Общинския съвет. Администрацията може и директно да премине към изпълнение на поставените от гражданите искания, в случай че за целта не е необходимо решение на местния парламент.

Изготвят се и правила за ползването на платформата. В тях ще бъде разписан броят жители на общината, които трябва да подкрепят дадено предложение, за да се премине към изпълнението му. Предвижда се всички граждани да имат достъп до съдържанието, но само тези с регистрация да могат да участват в дискусиите и да дават предложения. В гласуванията ще бъдат включени само тези с постоянен и/или настоящ адрес на територията на общината.

За да се регламентират провеждането на този тип консултации и взаимодействие с гражданите, Общината работи и по изготвянето на Наредба за обществените консултации. Тя, заедно с правилата на платформата, ще бъде подложена на обществено обсъждане.

Предстои да бъде избрано име на платформата. В този процес ще бъдат привлечени ученици в гимназиален етап на обучение. Идеята е да се стимулира участието им в обществения живот, като се даде и поле за изява на тяхната креативност, прилагайки усвоеното по предмета „Гражданско образование“ в училище.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе