Стартира традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“

Снимка: ОДМВР - Търговище

На територията на областта ни стартира специализирана операция на „Пътна полиция“, която има за основна цел опазване живота и здравето на децата на пътя през летния ваканционен период, когато подрастващите разполагат с доста повече свободно време и прекарват голяма част от него на открито. За целта в ОДМВР-Търговище е разработен и утвърден план за провеждане на операцията. Стремежът на пътните полицаи е посредством осъшествяване на активна контролна дейност да допринесат за подобряване безопасността на движението по пътищата и да ограничат предпоставките за възникване на пътно-транспортни произшествия.

По време на превантивната акция ще се осъществява активен контрол  спрямо поведението на уязвими групи участници в движението, и най-вече  –  за пресичане  на пешеходци на определените за това места, за правилното използване на обезопасителни системи за деца и на обезопасителни  колани и каски от водачите и пътниците на МПС, за спиране на подходящи места с цел  слизане на деца и пътници, без да бъде застрашен техният или  животът  на други деца,  за недопускане спирането на по малко от 5 метра преди или на пешеходни и велосипедни пътеки, както и за други нарушения, застрашаващи сигурността на  подрастващите и техните родители и близки. Ще се следи стриктно за водачи на МПС, отнемащи предимство на пешеходци при пресичането им на пешеходни пътеки, както и за неправилно пресичане на пътното платно от пешеходци. Ще се наблюдава и контролира движението  на велосипедисти и дали те управляват ППС по тротоари и пешеходни пътеки, както и на водачи на индивидуални електрически превозни средства.

При осъшествяване на контролната си дейност полицейските служители  имат готовност да реагират, ако забележат неправилно и рисково движение на деца по улиците, като ги отвеждат от пътното платно и им дават указания  за правилно поведение на пътя.  Служителите на реда ще подпомагат безопасното пресичане на деца и възрастни хора по улици с интензивно движение в областта ни.

С цел постигане на максимално ефективни резултати в превантивната акция освен служителите на сектор „Пътна полиция“ ще участват и униформени служители от районните управления  в състава на областната дирекция, които имат правомощия за работа по Закона за движение по пътищата.

Специализираната полицейска операция ще приключи в края на м.  август т. г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе