В подготовка е рехабилитацията на 33 улици на територията на гр. Попово и населени места от общината

В процес на изготвяне е проект за рехабилитация и реконструкция на уличните платна с цел подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на 33 улици на територията на гр. Попово и населени места от общината.

Списък на улиците за ремонт в гр. Попово и кварталите Сеячи и Невски:

1. Рехабилитация на ул. „Цар Крум” гр. Попово – от ул. „България” до паркинг Община Попово и паркинг;
2. Рехабилитация на ул. „Д. Благоев” гр. Попово – от ул. „29-и юни” до ул. „Ковачевска”;
3. Рехабилитация на ул. „Ал. Константинов” гр. Попово – от ул. „Ястребино” до ул. „Михаил Маджаров”, и ул. „Ястребино” гр. Попово – от ул. „Симеон Велики” до ул. „Ал. Константинов”;
4. Рехабилитация на ул. „Бузлуджа” гр. Попово – от ул. „Михаил Маджаров” до ул. „Въстаническа”;
5. Рехабилитация на ул. „Възраждане” гр.Попово – от ул. „Болнична” до ул. „М. Николов”;
6. Рехабилитация на ул. „Гаговска” гр. Попово – от ул. „Зараевска” до ул. „Дряновска”;
7. Рехабилитация на ул. „Есперанто” гр. Попово – от ул. „Ст. Костов” до ул. „Болнична”;
8. Рехабилитация на ул. „Керамик” гр. Попово – от ул. „България” до ж.к. „Младост”;
9. Рехабилитация на ул. „Оборище” гр. Попово – от ул. „България” до ул. „Дряновска”;
10. Рехабилитация на ул. „Отец Паисий” гр. Попово – от ул. „Дряновска” до ул. „Възраждане”;
11. Рехабилитация на ул. „Тракия” гр. Попово – от ул. „Михаил Маджаров” до ул. „П. Хитов”;
12. Рехабилитация на ул. „Фотинова” гр. Попово – от ул. „Бенковска” до ул. „П. Хитов”;
13. Рехабилитация на ул. „Васил Левски” гр. Попово – от ул. „Цар Освободител” до ул. „Арбанашка”, и ул. „Арбанашка” – от ул. „Васил Левски” до ул. „Дряновска”;
14. Рехабилитация на ул. „Зора”, кв. Невски, гр. Попово;
15. Рехабилитация на ул. „Христо Недялков”, кв. Невски, гр. Попово;
16. Рехабилитация на ул. „Радецки”, кв. Невски, гр. Попово;
17. Рехабилитация на ул. „Баба Тонка”, кв. Невски, гр. Попово;
18. Рехабилитация на ул. „Гиню Георгиев”, кв. Сеячи, гр. Попово;
19. Рехабилитация на ул. „Деню Минев”, кв. Сеячи, гр. Попово;
20. Рехабилитация на ул. „Светленска”, кв. Сеячи, гр. Попово;
21. Рехабилитация на ул. „Добрич”, кв. Сеячи, гр. Попово.
Списък на улиците за ремонт по населени места от община Попово:
1. Рехабилитация на ул. „Витоша” в Горна Махала, с. Долна Кабда, община Попово;
2. Рехабилитация на ул. „Михаил Томов”, с. Априлово, община Попово – от ул. „Н. Й. Вапцаров” до ул. „Юри Гагарин”, и ул. „Адолф Попов” с. Априлово, община Попово – от ул. „Емил Попов” до ул. „Н. Й. Вапцаров”;
3. Рехабилитация на ул. „Вихрен”, с. Ломци, община Попово – от ул. „Стойчо Георгиев” до края на регулацията в с. Ломци, община Попово;
4. Рехабилитация на централен площад – с. Звезда, община Попово;
5. Рехабилитация на ул. „Първи май”, с. Ковачевец, община Попово – от ул. „Г. Димитров” до ул. „Велчо Чернев”, и ул. „Велчо Чернев” с. Ковачевец, община Попово – от ул. „Г. Димитров” до гробищен парк;
6. Рехабилитация на ул. „Пеньо Йорданов”, с. Бракница, община Попово – от ул. „Първи май” до ул. „Н. Й. Вапцаров”, и ул. „Първи май”, с. Бракница, община Попово – от ул. „Пеньо Йорданов” до ул. „Н. Й. Вапцаров”;
7. Рехабилитация на ул. „Марин Друмев”, с. Кардам, община Попово – от ул. „Хр. Ботев” до Кметство с. Кардам;
8. Рехабилитация на ул. „Ал. Константинов”, с. Паламарца, община Попово – от ул. „Г. С. Раковски” до ул. „В. Левски”, и ул. „В. Левски” с. Паламарца, община Попово – от ул. „Ал. Константинов” до ул. „Г. С. Раковски”;
9. Рехабилитация на ул. „Петко Станев”, с. Еленово, община Попово – от ул. „Георги Димитров” до края на регулацията;
10. Рехабилитация на ул. „Иван Маринов”, с. Тръстика, община Попово – от ул. „Хр. Ботев” до края на регулацията;
11. Рехабилитация на ул. „Партизанска” – от път ІІІ-202 до ул. „1-ви май”, с. Гагово, община Попово;
12. Рехабилитация на ул. „Първоармейска”, с. Водица, община Попово – от ул. „Д. Данов” до края на регулацията.

Фирмите, които ще извършват ремонтите дейности, са „Пътинжинерингстрой – Т” ЕАД – гр. Търговище, и „Строителство и строителни машини” ЕООД – гр. Върбица.

В подготовка е рехабилитацията на 33 улици на територията на гр. Попово и населени места от общината В процес на…

Posted by Община Попово on Wednesday, March 23, 2022

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе