В подготовка е рехабилитацията на 33 улици на територията на гр. Попово и населени места от общината

В процес на изготвяне е проект за рехабилитация и реконструкция на уличните платна с цел подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните…