Зам.- окръжният прокурор закри Образователната програма за тази учебна година с лекция за наркотиците

Пред ученици от VIII и IX клас в Спортното училище „Никола Симов“  заместник – окръжният прокурор Васил Ангелов изнесе лекция на тема „Наркотиците – лесният начин да изгубиш свободата си. Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица.“

Магистратът разказа за нормативната уредба, която регламентира трите групи наркотични вещества – силно действащи, които не са разрешени изобщо; силно действащи, разрешени например за медицинска употреба и слабо действащи.

Придобиване, държане, употреба, разпространение (не само с цел печалба, но и като подарък) на наркотични вещества, шофиране след употреба на наркотик – всички тези деяния са наказуеми според българското законодателство, акцентира прокурор Ангелов. Те водят до здравословни, от там до социални и правни проблеми.

Той обърна специално внимание на две заблуди сред младите хора: една доза не е престъпление и закупената законно дрога в чужбина може да се ползва и в България.

Интерес предизвикаха случаите с Георги Семерджиев и журналиста Милен Цветков, откритите оранжерии за отглеждане на наркотични растения,  заведенията в европейски държави, където е разрешено „пушене на трева“.

На лекцията присъства и класният ръководител г-жа Весела Венева, а срещата беше осъществена с любезното съдействие на г-жа Надежда Коева – директор на учебното заведение и Анелия Иванова – технически секретар.

С тази изява приключва Образователната програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за тази учебна година. Тя включи 20 учебни часа на различни теми, целящи повишаване на правната култура у подрастващите. В продължение на шест месеца (от 15 ноември до 15 май) десет лектори – магистрати и съдебни служители, предаваха знания на достъпен и разбираем език на младите хора. Включиха се всички звена в съдебната власт на територията на града ни – съд, прокуратура, следствие.  В рамките на Програмата  протекоха и Дни на отворените врати в Окръжен съд – Търговище, свързани с  кариерното развитие на децата след 7 клас, със същността на юридическите професии, както и симулиран съдебен процес. С тези образователни прояви са обхванати 379 ученици от 6 до 12 клас от пет училища в града. Тенденцията е за надграждане на получените знания, привличане на още заинтересовани учебни заведения и будна аудитория.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе