Над 320 000 домакинства от уязвимите групи ще получат по 148,35 лв. еднократна помощ за отопление по ОПРЧР 2014-2020 г.

Правителството прие седмо изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г„ с което се осигурява финансов ресурс в размер на 47,5 млн. лв. по механизма REACT-EU.

Средствата ще се използват за финансиране на мярка „Подкрепа за достъпна енергия“ SAFE, по която около 320 000 домакинства от уязвимите групи ще получат еднократна помощ от 148,35 лв., за да покрият разходите си за електрическа и топлинна енергия.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе