Над 100 проверки извърши РЗИ – Търговище през изминалата седмица

По систематичен контрол са извършени общо 126 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 61 проверки са по текущ контрол, 35 са проверките по чл.56, 20 проверки са по чл.54 и чл.55 и 10 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен     оксид).

По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 4 предписания:

– 1 до ръководител ЕР-Омуртаг за провеждане на проучване и установяване на причините за влошеното качество на питейната вода в населено място в община Омуртаг;

–  1 до кмет от община Попово за допълнително обеззаразяване и информиране на населението за влошеното качество на водата от местна чешма;

–   1  за спазване забраната за тютюнопушене  в обект с обществено предназначение в населено място в община Попово;

–    1 за спиране реализацията на козметични продукти в състава на етикета, на които е посочена забранена съставка по Приложение II на Регламент 1223/2009 г. в щанд за козметика в гр. Търговище.

Съставен е 1 акт на отговорно лице за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място в община Омуртаг.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе