Две предписания издаде РЗИ – Търговище при 156 проверки в областта

По систематичен контрол са извършени общо 156 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 56 проверки са по текущ контрол, 54 са проверките по чл.56, 34 проверки са по чл.54 и чл.55 и 12 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен  оксид).

За констатирани нарушения по време на осъществявания контрол са направени 2 предписания, от които:

– 1 предписание до отговорно лице стопанисващо ведомствен водоизточник от община Търговище за предприемане на мерки за постигане качество на водата съответстваща на нормативните изисквания;

– 1 предписание за спиране реализацията на козметични продукти и детергенти  без етикет на български език предлагани за продажба на открит щанд в град Омуртаг.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе