Прокурор Мартин Александров говори за агресията в училище пред деветокласници по повод 19 ноември – Световен ден за борба срещу насилието над деца

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Търговище Мартин Александров откри Образователната програма за тази учебна година, провеждана от Окръжен съд – Търговище, съобразно Споразумението между ВСС и МОН. В час на класа пред ученици от  IX „б“ клас с класен ръководител г-жа Даниела Стойкова в Първо СУ „Св. Седмочисленици“ прокурор Александров изнесе лекция на тема „Детското насилие и агресията в училище. Наказателна отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им.“

Магистратът очерта формите на насилие, дефинирани в Закона за крила на детето, а именно въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие. Отграничи тормоза, като системно повтарящи се действия, насочени да повлияят отрицателно на отсрещната страна, особено между връстници, най-често напоследък в социалните мрежи.

Прокурор Александров обясни разликата в носенето на наказателна отговорност в различните възрастови групи – на малолетните, непълнолетни и пълнолетни лица. В тази връзка говори за свойството и значението да разбират и ръководят постъпките си. Обърна внимание на нормативната уредба, регламентираща мерките и начините на прилагането им при противоправно поведение на лица и деца, разликите в наказанията съобразно възрастта – Наказателен кодекс, Наказателно-процесуален кодекс, Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Указ за борба с дребното хулиганство. Разграничи едрото от дребното хулиганство, акцентира на обществената опасност като критерий за дефинирането им.

Разказа разнообразни случаи от своята практика – от най-дребни простъпки до заловен и осъден за убийство непълнолетен извършител. Даде примери на подрастващите как възрастни могат да ги въвлекат в извършване на противоправни действия.

На учениците бяха раздадени образователни материали, предоставени по Образователната програма от Висшия съдебен съвет. С благодарности от учениците и от класния им ръководител и с обещание за нови срещи завърши часа.

19 ноември се отбелязва като Световен ден за борба с насилието над деца. Насилието над деца е изключително сериозен проблем, значимостта на който се определя както от неговото разпространение, така и от тежките последици, които може да окаже върху детското развитие. Неоспоримо право на всяко дете е да израсне в спокойна и здравословна среда, в която да няма насилие. Според анализ на Агенцията за закрила на детето всяко трето дете в България е жертва на физическо насилие, а всяко осмо – на сексуално. Усилията трябва да бъдат насочени към превенцията, която включва висока информираност на родителите за правилното възпитание на децата, а в процеса активно да участват както семейството, така и училището и обществото като цяло.

На 20 ноември пък се отбелязва Световния ден на детето. През 1989 г. на днешния ден се приема Конвенцията на ООН за правата на детето – най-широко ратифицираният договор за правата на човека в историята.

С проведената лекция Окръжен съд – Търговище съвместно с Окръжна прокуратура – Търговище проявяват съпричастност към проблема и информираността на подрастващите по темата е начин на преодоляването му.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе