1 101 са семейните предприятия в област Търговище към 2022 г.

Снимка: Община Търговище

Семейните предприятия представляват значителна част от съществуващите европейски компании, които в голяма степен допринасят за развитието на Европейската икономика.

От 2015 г. Националния статистически институт провежда статистическо проучване за Семейния бизнес в България. Целта на наблюдението е да се подобри наличността на надеждни статистически данни за фамилния бизнес и да се оцени ролята на тези предприятия в българската икономика.

Данни за фамилния бизнес се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е годишната отчетност за дейността на предприятията.

През 2022 г. 1 101 са активните предприятия в област Търговище, които декларират, че бизнеса им е семеен. В сравнение с 2021 г. техния брой се увеличава с 208, или с 23.3%, а в сравнение с 2015 г. намалява с 85, или 7.2%

През 2022 г. на територията на област Търговище функционират 1.1% от активните фамилни предприятия в страната, което я поставя на двадесет и осмо място. С най-голям относителен дял на активните фамилни предприятия са областите София (столица) с 21.4% (22 422 предприятия), Пловдив с 9.8% (10 303 предприятия) и Варна с 6.5% (6 750 предприятия).

През 2022 г. броят на заетите лица в семейния бизнес в област Търговище е 4 569, или 1.2% от заетите лица в активните фамилни предприятия в страната. В сравнение с 2021 г. техния брой се намалява с 280, или с 5.8%, а в сравнение с 2015 г. нараства със 147, или с 3.3%.

Според броя на заетите лица в активните фамилни предприятия област Търговище е на двадесет и четвърто място в страната. Първа е област София (столица) с 86 118 заети, или 22.4%, следвана от област Пловдив с 41 305 заети лица, или 10.8%, и област Варна с 26 625 заети лица, или 6.9%.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе