164 проверки от РЗИ, съставиха 4 предписания и 3 акта

По систематичен контрол са извършени общо 164 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище.

От тях 69 проверки са по текущ контрол, 56 са проверките по чл.56, 24 проверки са по чл.54 и чл.55 и 15 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид).

По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 4 предписания, от които:

– 2 предписания до технически ръководител за установяване на причините за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошено микробиологично качество и предприемане на мерки за отстраняването им в 5 населени места в община Търговище;
– 1 предписание до директор на училище в общ. Търговище за спазване на изискванията за правилно дозиране на хлорните препарати при приготвяне на работни разтвори за дезинфекция на повърхности;
– 1 предписание до директор на училище в общ. Търговище за извършване на ремонтни дейности относно отстраняване на следи от теч.
Съставени са 3 акта, от които:
– 2 акта за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в 5 населени места от общ. Търговище;
– 1 акт за нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе