153 проверки от РЗИ в Търговищко за седмица

По систематичен контрол са извършени общо 153 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище.

От тях 56 проверки са по текущ контрол, 40 са проверките по чл.56, 40 проверки са по чл.54 и чл.55 и 17 са по чл.54 а чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид).

По време на осъществявания контрол са направени 3 предписания, от които:
– 1 предписание за спазване на изискванията относно използването на електронни устройства в Детска градина от община Омуртаг;
– 1 предписание до ръководител ЕР Антоново за провеждане на проучване и установяване на причините за влошеното качество на питейната вода по микробиологични показатели подавана за населено място от община Антоново;
– 1 предписание до Кмет на населено място от община Омуртаг за допълнително обеззаразяване и информиране на населението за влошеното качество на водата от местна чешма.

Съставени са 2 акта, от които:
– 1 акт на отговорно лице от населено място от община Антоново за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели;
– 1 акт на работещ в салон за маникюр в община Търговище за работа с нередовна лична здравна документация.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе