Община Попово организира среща с управители на търговски обекти

На 5 юли в залата на Дом на културата „Димо Коларов“ – гр. Попово, се проведе среща с управители на търговски обекти в гр. Попово. Събитието бе организирано от Община Попово, като бе открито и водено от кмета на общината – д-р Людмил Веселинов. Целта на срещата бе да се обсъдят темите и актуалните проблеми, свързани с правилното организиране на дейностите по събирането на отпадъците от търговските обекти на територията на гр. Попово.

Освен заинтересованите лица, собственици на търговски обекти в нашия град, на събитието присъстваха и зам.-кметът на община Попово – инж. Милена Божанова, представители на Общинска администрация – Попово, както и Пеньо Димитров – управител на фирмата-изпълнител, извършваща сметосъбирането в гр. Попово – „Уейст Солюшънс България“ ЕООД. По време на срещата бяха обсъдени основните проблеми по темата относно събирането и извозването от контейнерите на битовите отпадъци, генерирани от търговските обекти, като бяха дадени предложения и идеи като възможности за тяхното решаване.

След продължителни дебати и разисквани въпроси по темата, представителите на заинтересованите страни достигнаха до първоначално споразумение с фирмата-изпълнител на дейностите по сметосъбирането на отпадъците – „Уейст Солюшънс България“ ЕООД. Според него собствениците на търговските обекти ще имат възможността да преговарят самостоятелно с фирмата и според потребностите им да бъде изготвен индивидуален график за събирането на отпадъците от контейнерите, обслужващи съответните търговски обекти.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе