9 акта и 4 предписания за седмица при проверки на РЗИ – Търговище

По систематичен контрол са извършени общо 91 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 37 проверки са по текущ контрол, 33 са проверките по чл.56, 16 проверки са по чл.54 и чл.55 и 5 са по чл.54 а, чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (азотен диоксид).

По време на осъществявания контрол са направени 4 предписания, от които:
– 2 са до отговорни лица, собственици на плувни басейни от община Попово и община Търговище за осигуряване на правилно дозиране на хлорните препарати;
– 1 е до отговорно лице от община Антоново за провеждане на незабавно проучване и установяване на причините за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели;
– 1 до управител на игрална зала за неосъществен контрол по спазване на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места.

Съставени са 9 акта:
– 1 на отговорно лице за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от община Антоново;
– 5 за нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места на клиенти в игрални зали и заведения за хранене и развлечения от община Търговище;
– 3 на отговорни лица за неосъществен контрол по спазване изискванията на чл. 56, ал.1 от Закона за здравето.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе