КЕВР с открито заседание за цени на електрическата енергия от 1.07.2023

Комисията за енергийно и водно регулиране, в специализиран състав „Енергетика“, проведе открито заседание във връзка с доклад на работната група за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ за новия регулаторен период 1.07.2023 – 30.06.2024 г. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.

След отчитане на всички ценообразуващи елементи и прилагане на методиката за ценообразуване, предлаганото средно увеличение на цената на електроенергията за битовите потребители е 3,63 %, се посочва в доклада на работната група. За „Електрохолд“ е предвидено увеличение на крайната цена с 3,44 %, на ЕВН – с 3,41 %, а за клиентите на „Енерго Про“ – с 4,24 %. В тези цени са включени и цените за мрежовите услуги.

Въпреки предложеното минимално увеличение, цените на електроенергията за битовите потребители остават едни от най-ниските в сравнение със страните в цяла Европа.  С определянето на  цени с хоризонт от една година напред Комисията създава условия за предвидимост и сигурност на разходите на българските домакинства. Този подход доказа своята обоснованост в изминалите периоди на висока динамика на цените на енергийните пазари, когато разходите на битовия сектор в останалата част на континента се повишиха драстично.

В откритото заседание участваха представители на НЕК,  ЕСО АД,  както и представители на  електроразпределителните и електроснабдителните дружества и „Фонд сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/. Според НЕК предложеното ценово решение на Комисията е балансирано, но е необходимо да се увеличат количествата електроенергия за крайните снабдители, както и да се отрази натрупания ценови дефицит на обществения доставчик за минали периоди. От ЕВН се обявиха за въвеждане на цена за достъп и за битовите потребители, което ще осигури средства за подддръжка на мрежите.  Според „Електрохолд“ определената прогнозна пазарна цена трябва да се повиши, а получените компенсации да се отчетат с корекция на необходимите разходи на дружествата. Представителят на ФСЕС  изтъкна, че регулаторът следва да подходи консервативно по отношение на планираните приходи, тъй като в него е възможно да възникнат дефицити, предвид големите разлики в цената на електроенергията и на емисиите въглеродни квоти.

Ръководителят на работната група Пламен Младеновски даде обстойни пояснения по  поставените въпроси. Според него ситуацията на пазара сочи, че прогнозната пазарна цена не само не следва да бъде увеличена, а напротив – очаква се да бъде намалена с близо 7%, с оглед на данните за тенденциите за снижаване на фючърсите на международните борси след 17.05 т.г. Според Младеновски съществува реален риск във ФСЕС да не бъдат събрани достатъчно приходи от 5-процентовите вноски на производителите, тъй като пазарните цени са на доста ниски нива. Направените в хода на заседанието предложения и възражения ще бъдат разгледани обстойно от работната група на регулатора.

В срок до 16.00 ч. днес  заинтересованите страни могат да внесат писмени становища във връзка с доклада. Утре се очаква регулаторът да приеме проект на решение, като се предвижда обществено обсъждане по него да се проведе на  6.06.2023 г.

В изпълнение на изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите, откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видеозапис от него е достъпен ТУК.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе