159 проверки от РЗИ в Търговищко, сътавиха два акта

По систематичен контрол са извършени общо 159 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и в заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 77 проверки са по текущ контрол, 38 са проверките по чл.56, 32 проверки са по чл.54 и чл.55 и 12 са по чл.54 а, чл.56 а от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки, продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и продажбата и употребата на „райски газ“ (диазотен оксид).

По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 6 предписания, от които:

– 2 за спиране реализацията на козметични продукти и детергенти без етикети на български език в обект в гр. Антоново;

– 2 до технически ръководител експлоатационен район Търговище за провеждане на проучване и установяване на причините за влошеното качество на питейната вода в населени места в община Търговище;

– 1 до отговорното лице в населено място от община Омуртаг за предприемане на мерки за недопускане  на подаването на питейна вода  с повишено съдържание на остатъчен хлор;

– 1 до управител на хотел в община Попово за осигуряване на биоциден препарат с актуално разрешително от МЗ.

Съставени са 2 акта на отговорни лица за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населени места в община Търговище.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе