Началникът на РУО – Търговище награди ученици, победители в Националната олимпиада по информационни технологии

Днес, 28.09.2020 г., началникът на РУО – Търговище г-жа Елка Станчева награди ученици от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ гр.…

Община Търговище закупува по проект компютърна техника на ученици от социални услуги

Община Търговище ще закупи компютърна техника, необходима за обучението на деца, настанени в социални услуги. Средствата за целта, в размер…

Отпускат се още 708 325 лв. за обезпечаване на разходи за раздаване на продукти в учебните заведения

Министерският съвет прие решение за допълнително предоставяне на средства за извършени разходи, свързани с обезпечаване на дейността по раздаване на…

Община Търговище ще кандидатства с проект за закупуване на компютри на ученици, настанени в социални услуги

Община Търговище да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ с проект за закупуване на техника, необходима за обучението на деца от…